ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ    Yıl: 2022   Sayı: 25

Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, Canan BASTIK, Mehmet AYDOĞAN
1- ADOLESAN SPORCULARIN GELECEK ZAMAN ALGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Doi: 10.17368/uhbab.2022.25.03
  Özet   Tam Metin
0
Halit EGESOY, Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, Eylem ÇELİK, Özgür DÖNER
2- FUTBOLDA EV SAHİBİ VE DEPLASMAN TAKIMLARININ KAYDETTİKLERİ İLK GOLÜN MÜSABAKAYI KAZANMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17368/uhbab.2022.25.02
  Özet   Tam Metin
0
Ayşe Nilay KANTAR, Bilge DONUK
3- SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER PLANLARININ İNCELENMESİ

Doi: 10.17368/uhbab.2022.25.01
  Özet   Tam Metin
0